การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก  
Previous
Next
กลับสู่หน้าหลัก
รวมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนยุโรป
รวมตั๋วเครื่องบิน โซนญี่ปุ่น
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนอเมริกา
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนเอเซีย
รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทย
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ การบินไทย
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ทุกสายการบิน
 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม

  

 

 


  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 240 ท่าน 
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ ประจำปี 2559
  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์-นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2559
  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์-นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2559
  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด รวม 90 ท่าน
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559

 

 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน

 
1

แสดงทัวร์ 6 รายการ จาก 6 รายการ

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  
 
ชื่อทัวร์ เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ CN XW-20/SH
ไฮไลท์ทัวร์ วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมินกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำถนนหวังฟูจิ่ง
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 4คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 4 วันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 5 วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 15,999 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป ต่อคณะ
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ไต้หวัน ตึก 101 กู้กง เย๋หลิ่ว  
 
ชื่อทัวร์ ไต้หวัน ตึก 101 กู้กง เย๋หลิ่ว
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-01/SH
ไฮไลท์ทัวร์ ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
การเดินทาง Snok scoot
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 3 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 4 วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2560
คณะที่ 5 วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560
คณะที่ 8 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 19,888 Baht
คณะทัวร์ กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
ไต้หวัน ตึก 101 กู้กง เย๋หลิ่ว
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7D4N  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7D4N
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ JP XJ-06/SH
ไฮไลท์ทัวร์ *** สักการะหลวงพ่อโตกลางแจ้งคามาคูระ ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
การเดินทาง Air Asia x
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน - วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 38,900 Baht
คณะทัวร์ กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7D4N
 TOKYO-OSAKA 6D3N.  
 
ชื่อทัวร์ TOKYO-OSAKA 6D3N.
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ JP XJ-05/SH
ไฮไลท์ทัวร์ *** ชมความงดงามของทุ่งดอกชิบะซากระหรือที่เรียกกันว่า ทุ่งพิงค์มอส ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
การเดินทาง Air Asia x
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 32,900 Baht
คณะทัวร์ กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
 TOKYO-OSAKA 6D3N.
TOKYO-FUJI 5D3N  
 
ชื่อทัวร์ TOKYO-FUJI 5D3N
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ JP XJ-03/SH
ไฮไลท์ทัวร์ *** ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษให้ท่านได้ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! ***
การเดินทาง Air Asia x
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2560
คณะที่ 4 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2560
คณะที่ 5 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2560
คณะที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน - วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 33,900 Baht
คณะทัวร์ กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
TOKYO-FUJI 5D3N
OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO  
 
ชื่อทัวร์ OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO
ประเภท ทัวร์แนะนำประจำเดือน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ JP XJ-02/SH
ไฮไลท์ทัวร์ *** ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทางอัลไพน์ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
การเดินทาง AIR ASIA X
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
ราคาเริ่มต้น 42,900 Baht
คณะทัวร์ กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังสามารถรับได้
Update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2560
OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO
1
 
 
 
 
  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered