การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | สอบถามตั๋วฯ ทางไลน์ ง่ายกว่า  

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด เปิดให้บริการจองตั๋วเครื่องบินแก่ลูกค้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์ เป็นลูกค้ากลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลากรทางการศึกษา ในการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วน 30 เปอร์เซนต์ เป็นลูกค้าทั่วไป ได้แก่ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว

บริษัทฯ บริการตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ในสัดส่วน 95 เปอร์เซนต์ และบริการตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 5 % ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการตั๋วเครื่องบินลูกค้ามาแล้ว หลายหมื่นคน

 

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด

 
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
 
ลูกค้าเรา

 

แสดงลูกค้าเรา 10 รายการ จาก 53 รายการ


 

ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ป Happy Singapore 3วัน 2 คืน 27- 29 เมษายน 2558

ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ป Happy Singapore 3วัน 2 คืน 27- 29 เมษายน 2558

More Detail


 

ทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 24-26 เมษายน 2558

ทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 24-26 เมษายน 2558

More Detail


 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา เทรดแฟร์ 15-19 เมษายน 2558

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา เทรดแฟร์ 15-19 เมษายน 2558

More Detail


 

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4-6 เมษายน 2558

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4-6 เมษายน 2558

More Detail


 

ทัวร์กวางเจา มาเก๊า The Vanatian 15-19 เมษายน 2558

ทัวร์กวางเจา มาเก๊า The Vanatian 15-19 เมษายน 2558

More Detail


 

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Spring Fukuoka 3-8 พฤษภาคม 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Spring Fukuoka 3-8 พฤษภาคม 2558

More Detail


 

EDC พาคณะทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 23- 25 มีนาคม 2558

EDC พาคณะทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 23- 25 มีนาคม 2558

More Detail


 

Asia Corporate Development

EDC พาคณะทัวร์ของ บริษัท Asia Corporate Development ท่องเที่ยวที่ประเทศฮ่องกง ระว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558

More Detail


 

บริษัท สยามลวดเหล็ก อุตสาหกรรม จำกัด

Edc Travel พาคณะ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด เที่ยว สปป.ลาว 1-2, 8-9, 15-16 กุมภาพันธ์ 2557

More Detail


 

บริํษัท เพื่อนโคบาล จำกัด

ใช้บริการทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์

More Detail

 
 
 
 

 
 
  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | สอบถามตั๋วฯ ทางไลน์ ง่ายกว่า

 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการชาวไทย ทั้ง 9 Bus ที่เลือกไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 กับ EDC Travel

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เดินทางตุลาคม 2560 เปิดจองแล้ว วันนี้

EDC Travel เราคือผู้ชำนาญการพาผู้ประกอบการไทยไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย 

สงวนลิขสิทธิ์ 2552-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2007-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved