การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   ศูนย์รวมทัวร์ฮ่องกง  
กลับสู่หน้าหลัก
สายการบินที่เดินทางเข้าประเทศพม่า
ขั้นตอนการทำVISA
สนามบินในประเทศพม่า
สภาพภูมิอากาศประเทศพม่า
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศพม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการนักท่องเที่ยว
สินค้า/อาหารขึ้นชื่อ
เตรียมตัวก่อนไปประเทศพม่า
 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า

ThaiTicketTravel.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยวชั้นนำ ขอเป็นตัวแทนนำท่านเปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวพม่า อีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากชาวไทย เราเตรียมโปรแกรมทัวร์หลากหลายเส้นทาง หลากหลายสายการบิน และหลากหลายราคา ไว้ให้ท่านได้เลือกจองศูนย์รวมทัวร์ทั่วโลก เราเตรียมทัวร์ครอบคลุมทั่วทุกจุดทั่วโลกไว้รอคุณ
1

แสดงทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3D2N (JAN-MAR17) 8,999.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3D2N (JAN-MAR17) 8,999.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM 8M-1/WS
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานอูเบียน มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันตอ วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดพระมหามัยมุนี
การเดินทาง MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 8,999 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3D2N (JAN-MAR17) 8,999.-
ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE 3D2N (JAN-MAY17) 13,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE 3D2N (JAN-MAY17) 13,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM PG-44/GE
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ผ่านชมสุสานสงครามเทาเกียน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวัง บุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์ชเวดากอง พระหินอ่อน ปางช้างเผือก เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต วัดบารมี
การเดินทาง BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 6 - 8 เมษายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 21 - 23 เมษายน 2560
คณะที่ 4 วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560
คณะที่ 5 วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 8 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 9 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 10 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE 3D2N (JAN-MAY17) 13,900.-
ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N (JAN-MAR17) 12,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N (JAN-MAR17) 12,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM DD FD SL-22/Z
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา) ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
การเดินทาง NOK AIR , AIR ASIA , LION AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 12,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N (JAN-MAR17) 12,900.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม 3D2N (DEC-MAR17) 13,800.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม 3D2N (DEC-MAR17) 13,800.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM UL-1/MOX
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง วัดไจ่คะวาย พระนอนชเวตาเลียง วัดไจ่ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระนอนเจาทัตจี ตลาดสก็อต
การเดินทาง MYANMAR NATIONAL AIRLINES
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 1 เมษายน 2560
ราคาเริ่มต้น 13,800 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม 3D2N (DEC-MAR17) 13,800.-
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) บินไทยสมาย  11,900.-  
 
ชื่อทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) บินไทยสมาย 11,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM WE-18/BI
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พรนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี
การเดินทาง THAI SMILE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 11,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) บินไทยสมาย  11,900.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) 12,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) 12,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM DD-25/BI
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
การเดินทาง NOK AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 12,900 Baht
คณะทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N (NOV-MAR17) 12,900.-
ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 3D2N (DEC-MAR17) 11,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 3D2N (DEC-MAR17) 11,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM 8M-24/BI
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบง พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์
การเดินทาง Myanmar Airway
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 11,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 3D2N (DEC-MAR17) 11,900.-
ทัวร์พม่า อิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N (OCT-MAR17) 12,888.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่า อิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N (OCT-MAR17) 12,888.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM DD-1/IJ
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง ตักบาตรพระไจ้คะวาย หงสาวดี เจดีย์ไจปุ่น พระธาตุมุเตา พระธาตุอินแขวน ไจ๊กทีโย (พระธาตุอินแขวน) หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง เทพทันใจ เทพกระชิบ สิเรียม ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน
การเดินทาง NOK AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 12,888 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่า อิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N (OCT-MAR17) 12,888.-
ทัวร์พม่าดีดี!! 3วัน 2คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ (JUL 2016 - MAR 2017) 12,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์พม่าดีดี!! 3วัน 2คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ (JUL 2016 - MAR 2017) 12,900.-
ประเทศ พม่า 
ประเภททัวร์ เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ MYM DD-23/PV
ไฮไลท์ทัวร์ ย่างกุ้ง – หงสา– พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสา – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ - มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระหินอ่อน – ช้างเผือก
การเดินทาง NOK AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 12,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป / คณะ
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 26 มีนาคม 2560
ทัวร์พม่าดีดี!! 3วัน 2คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ (JUL 2016 - MAR 2017) 12,900.-
1

  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered